Конкурс за нова пиеса на Нов български университет