Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

 

    
 

 

Парите е темата на Конкурс за нова пиеса '2020.

С избора на темата парите журито на Конкурс за нова пиеса на НБУ следва идеята да провокира интереса на драматурзите, пишещи на български език, към съществени за битието теми.

 

За предишните три издания това бяха справедливостта, родината, тайните

 

Право на участие имат пълнолетни български и чуждестранни граждани, които могат да се включат в Конкурса само с едно свое произведение. Драматургичните творби да са написани на български език и да не са били публикувани под никаква форма преди предаването им за участие в Конкурс за нова пиеса на НБУ.

 

Авторът на наградената пиеса получава диплом от Ректора на НБУ, парична награда в размер на 3000 лева и право на реализация на пиесата. Стратегически партньори на НБУ при реализацията на пиесата са БНР и МГТ “Зад канала”.

 

Срокът за изпращане на пиесите е 15 януари 2020 г.

 

Номинираните до 10  февруари 2020 г. драматурзи получават право на участие в Лаборатория за писане на пиеси. Тя ще се състои през последната седмица на февруари 2020 г. Това е втората фаза от конкурса. В нея номинираните автори ще работят заедно с изтъкната фигура от сферата на театъра. След приключване на Лабораторията пиесите в окончателния си вариант ще бъде публикувани в сборник с пиеси от специалната поредица на издателството на НБУ.

 

Конкурсът се обявява за четвърта поредна година от  Нов български университет и се провежда с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

 

От 2019 г.  Конкурс за нова пиеса е част от Календара на културните събития на Столична община.

 

 

Защо темата тази година е парите?

 

Парите са средство за разплащане, но и метафора, около която се организират взаимоотношенията, общността, културата, съществуването. Те не са просто предмет или фетиш, но са и символ, мит, приказка. Те са благо или зло, но и власт, мечта, страст, проклятие. Дълго са материални и видими – направени от метал или от хартия. Но вече са и невидими – дигиталната ера създаде нови средства за размяна.

Парите са обект на осмисляне от философията, изкуствата, икономиката, религията, науката. Където става дума за пари, става дума също за етика, политика и идеи.

Следвайки парите се създават нови пространства, откриват се континенти, създават се институции и професионални сфери. Професии на умствения труд, които наглед са извън икономиката, са възможни само в пазарно стопанство според Георг Зимел и неговата “Философия на парите”. 

Парите са тема, която неизменно отваря големите въпроси за вярата, идеите, ценностите, за благоденствието и щастието.Те са ценностен регулатив на модерния свят със своето присъствие, а в утопиите – със своето отсъствие. Не разумът, а парите различават човека от животното, твърди Гъртруд Стайн.

Парите провокират мисленето в различни перспективи: митологични, религиозни, икономически, политически, исторически, философски, социологически, антропологически и т.н. Те са централна тема на изкуството във всичките му жанрови разновидности.

С темата парите провокираме драматурзите към създаването на сюжети,  конфликти, персонажи или картини, които биха показали на сцената по неочакван начин съществуването в съвременния свят.

 

И тази година творбите ще бъдат оценявани от  журито в състав:

 

проф. Виолета Дечева, д.н. (председател), гл.ас. д-р Владимир Маринов, гл.ас. д-р Георги Гочев, проф. Михаил Неделчев, проф. Пламен Дойнов, д.н., проф. д-р Светла Христова и доц. Снежина Петрова

Желаещите да участват в Конкурс за нова пиеса ’2020 трябва да попълнят регистрационната форма и към нея да прикачат своите пиеси, придружени от синопсис на български и английски език.

Контакти:

телефон: 02/8110411

e-mail: dramacontest@nbu.bg

адрес: гр. София - 1618, ул. „Монтевидео“ № 21, корпус II, офис 411.

- - - 

На вниманието на всички участници в Конкурс за нова пиеса обявяваме, че:

- Можете да обърнете внимание на магистърските програми по драматургия и творческо писане в Нов български университет.