Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

 

    

 

 

 

Родинатародътродния домродното са понятия, които продължават да определят съществена част от идентичността на човека в съвременния свят. Събитията както в Европа, така и в света през последните години ни карат все по-настойчиво да се обърнем към преосмислянето на тази своя идентичност – лична и колективна - както и на понятията, с които я свързваме.

Традицията в представянето на Родината  в текстове, визия или музика в нашата култура е дълга и богата. Тя винаги обаче показва как си представяме самите себе си и света, себе си в обществото, в което живеем. Очакваме новите драматургични творби да дадат израз на тази представа най-вече, мислейки съвременния свят от една универсална гледна точка, но също и от най-неочаквани перспективи, включително и иронични.

С обявяването на Конкурс за нова пиеса’2018 на тема Родината следваме идеята на конкурса да се обръщаме към невралгични за нашето общество теми чрез търсенето на нова драматургична, респективно сценична, гледна точка към тях.

Наградата:

Номинираните получават право да участват през февруари в Лабораторията за писане на пиеси в НБУ, която ще се води от изтъкната фигура в театъра. Те получават диплом за участие и право на публикация на пиесите в сборник.

Между тях ще бъде избран победителят в конкурса.

Той получава диплом, парична награда в размер на 3000 лева и правото на реализация от Университетския театър в съответна на пиесата форма.

Творбите, придружени от синопсис, изпращайте до 15 януари 2018 г. на електронен или хартиен носител в прегледен и читаем вид на адрес dramacontest@nbu.bg или гр.София, ул. Монтевидео № 21, корпус I департaмент Театър за Конкурс за нова пиеса’ 2018