facebook

Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

Регламент и жури

reglament-i-juri_1050x399_crop_478b24840a
 • ЖУРИ
 •  

  проф. Виолета Дечева, д.н.

  Виолета Дечева е доктор по театрознание (Ph.D) и доктор на науките (Sc.D) от БАН. Професор по театрознание в НБУ. Изследовател, преподавател, историк и критик. Специализира във Freie Universität-Berlin (1998). Международни изследователски проекти като многократен DAAD-стипендиант в Freie Universität-Berlin, Advanced Akademia-CAS, Sofia; RSS-Central European University, Landis&Gyr Stiftung-Schweiz, и др. Гост-лектор в Германия, Полша, Чехия и др. Член на International Federation for Theatre Research, на International Association of Theatre Critics, на Съюз на журналистите в България и др. Годишни награди за критически текст на САБ. Множество публикации в България, Германия, Полша, Франция, Италия, САЩ, Щвейцария и др. Театрален наблюдател на в. Култура до 2018г. Основател и ръководител на Конкурс за нова пиеса на НБУ. Сред книгите, които е издала са: Кризите на народния театър (2016); На фокус Dimiter Gotscheff (2015); Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. Част I (2013) и Част II (2014); Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни (2006); Актьорът като автор и произведение на изкуството (2003); Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Дюренмат и сценичната й рецепция в България (2002); Театърът на 90-те (2001) и др.

   

   

   

  гл. ас. д-р Георги Гочев Гл. ас. д-р Георги Гочев (роден 1981 г.) е класически филолог, преводач и публицист. От 2009 г. до момента преподава класически езици и антична литература и култура в Нов български университет, София. В периода 2013-2016 г. е колумнист във в-к "Дневник", а от 2016 до 2019 г. редактор в седмичника "Литературен вестник". Превел е от старогръцки "Държавата" и "Пир" на Платон, "Поетика" на Аристотел, "Медея" от Еврипид. За преводите си на Платон и Аристотел през 2016 г. получава националната награда "Христо Г. Данов" в секция "Хуманитаристика".

  проф. Михаил Неделчев

  Проф. Михаил Неделчев е учен, литературен историк и теоретик, литературен критик, културолог, есеист и публицист, общественик и политик. Автор е на книги с монографични литературоведски и литературно-исторически изследвания, студии, статии, очерци. Завършва славянска филология и философия в СУ „Св. Кл. Охридски“. Редактор е във в. „Литературен фронт“ и сп. „Родна реч“. 15 години работи в отдел „Литературно наследство“ на издателство „Български писател“. От 1999 до 2010 г. Михаил Неделчев е ръководител на департамент „Нова българистика“ в Нов български университет, а след това продължава да ръководи литературноисторическата школа към департамента. Председател е на Сдружението на български писатели (от 2000 г.). Член е на Съюза на българските журналисти и на Съюза на преводачите в България. Носител на национална награда за хуманитаристика „Христо Г. Данов“ (2003 г.) за книгата „Размишления по българските работи“, Националната награда на името на Яворов (2008 г.), Национална награда "Тодор Влайков" (2008 г.), Наградата за хуманитаристика на Портал Култура (2016 г.), а също и наградата за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов на Нов български университет (2018 г.). През 2012 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен.

  проф. Пламен Дойнов, д. н
  Проф. Пламен Дойнов, д. н. е български поет, драматург, литературен историк. Завършва история и културология в СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по теория и история на литературата с дисертация на тема „Българската поезия през 90-те години: тенденции, тематични кръгове и поетически почерци“ (2007). Един от основателите на департамент „Нова българистика“ на Нов български университет (1994), негов ръководител (от 2012). Работи като заместник-главен редактор и управител на „Литературен вестник“ ООД (1996-1998), директор на Национален студентски дом (1998-2004), асистент и главен асистент в НБУ (2005-2010), редовен доцент в НБУ с хабилитационен труд „Годините на литературата – основания, характеристики, история: 1907, 1956, 1968 като репрезентативни години на българската литература през ХХ век“ (2010). Директор на научноизследователската програма на департамент „Нова българистика“ на НБУ „Литературата на Народна република България“ (1946–1990)”. Дългогодишен редактор в седмичника „Литературен вестник“ (от 1993) и заместник-председател на Сдружението на българските писатели (от 2003). През 90-те години на ХХ век се занимава с литературен театър, а в следващото десетилетие - с драматичен театър. За пиесите си е отличаван с наградите за съвременна българска драматургия „Иван Радоев“ (Плевен, 2001, за пиесата „Къщата на Иван“) и „Аскеер“ (2006, за пиесата „Гласовете на другите“).

   проф. д-р Светла Христова

  проф. д-р Светла Христова е преподавател и изследовател на съвременната кинодраматургия. Завършила е магистърска степен по българска филология в СУ „Климент Охридски", специализирала е кинознание във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов". Работила е в Студия за игрални филми „Бояна" като скриптър; в ТСО „Българска кинематография" като специалист по филмопроизводство; била е PR на филморазпространителската фирма "Брайт айдиас". Член е на Съюза на българските филмови дейци и на Академика 21. Сценаристка е на документални филми и рекламни спотове, драматургичен консултант на българо-македонската продукция „Вишнева градина" (2010) реж. Гоце Димовски и на сериала „Седем часа разлика" (реж. Магърдич Халваджиян) в подготвителния му период. Преподава кинодраматургия и писане на активен рекламен текст в Нов български университет от 1997 г.  Автор на монографиите: “Да напишем киносценарий“(2004), „Сценарийният сюжет“ (2010), „Киносценарият – написване и пренаписване" (2011), „За комедията в българското игрално кино“ (2017).

  доц. Снежина Петрова 

  Доц. Снежина Петрова е театрална и филмова актриса и преподавател. Завършва НАТФИЗ ”Кр.Сарафов”, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър” в експерименталния клас на М. Младенова, Ив. Добчев и Г. Дюлгеров. От 1994 е актриса на свободна практика и участва в репертоарите на ТР „Сфумато“, Театър 199, Държавен Сатиричен театър. Съосновател и изпълнителен директор на сдружение за независими театрални проекти „Легал Арт център”. От 2005 г. е хоноруван преподавател в Нов Български Университет, Театрален департамент. От 2007 г. е щатен преподавател в НБУ, а от 2009 г. е щатна актриса в трупата на Народен театър „Иван Вазов”. От 2012 г. е ръководител на департамент „Театър“ в НБУ. Участва в множество уъркшопи, конференции, презентации и форми на международен обмен. Носител на награди „Икар“, „Аскеер“, „Златна роза“ и награда за най-добра актриса на Фестивала на независимите немски театрални трупи, Щутгарт, Германия.
  гл. ас. д-р Владимир Маринов Гл. ас. д-р Владимир Маринов e преподавател и изследовател в полето на старогръцкия и латински език, античната култура, литература и философия. Бакалавър по философия, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър по семиотика, Нов български университет и доктор по антична философия, Нов български университет. Член на Асоциация за развитие на университетското класическо образование (ADUCE, София) и на Southeastern European Association for Ancient Philosophy and Science (SEAAP, Athens). Превеждал е Порфирий, Пещерата на нимфите (София: ‘Библиотека 48’, 2000), 208 с. (превод от старогръцки език) и се очаква преводът му на Аристотел, Никомахова етика (превод от старогръцки език; в процес). 

   

   

 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ
 •  

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ НА ПИЕСИТЕ

   

  Структура:

  • Титулна страница – съдържа името на пиесата, името на автора, кога е написано произведението;
  • Действащи лица – кратко описание на героите в произведението, придружено от кратко описание на мястото и времето на действието;
  • Основен текст.

   

  Оформление:

  • Вид на файла – .doc/.pdf (пиесите, номинирани за наградата на конкурса, задължително се предават в .doc);
  • Шрифт – Times New Roman;
  • Големина на шрифта (font) – Основното заглавие на титулната страница – 16, главни букви; Име на автора – 14, главни букви; Основен текст – 14; Бележки под линия – 10; отстъп за нов ред – 20 мм;
  • Цвят на шрифта – Черен;
  • Форматиране – Изравняване от двете страни (justified); ляво поле – 30 мм, дясно – 10 мм, горно – 15 мм, долно – 15 мм;
  • Разредка между редовете – 1.5;
  • Номериране на страниците – без първата страница; непрекъсната; долу в центъра; на целия текст;
  • Печат – Черно мастило (при предаване на пиесите на хартиен носител);
  • Подвързване – меки корици; черна спирала, черен гръб, прозрачна корица (при предаване на пиесите на хартиен носител).
 • РЕГЛАМЕНТ 2020 – 2021
 • РЕГЛАМЕНТ за провеждане на
  КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2021

   


  1. Нов български университет обявява всяка година конкурс за драматургична творба. Университетът присъжда награда на спечелилия конкурса. Наградата е индивидуална и се състои от диплом и парична сума.

   

  2. Конкурсът е израз на обществения ангажимент на университета към сферата на изкуствата. Той си поставя за цел да задълбочи и разшири отношенията между академичната общност на НБУ и литературата, театъра и сценичните изкуствата като цяло. Наградата е поощрение и подкрепа за мислещите и пишещите за театър.


  3. Право на участие в конкурса имат пълнолетни български и чуждестранни граждани. В конкурса може да се участва само с една творба на година, независимо дали самостоятелно или в съавторство. Ако авторът е участвал със своето произведение в друг конкурс, то не трябва да е отличавано в него под никаква форма.

   

  4. Конкурсът е тематичен. Темата за годината се определя от седемчленното жури, съставено от членове на академичната общност на НБУ.


  5. Състезават се драматургични творби на български език, които не са били публикувани под никаква форма преди предаването им за участие в конкурса. Не се приемат творби, вече участвали в предишните издания на конкурса.

   

  6. Темата на конкурса за съответната година се обявява от журито до края на юли. Крайният срок за предаване на творбите е 15 януари на следващата година. Авторските права на участниците върху представените от тях текстове са гарантирани, като организаторите се задължават да не публикуват тези текстове под никаква форма преди приключването на конкурса за съответната година.


  7. Участниците изпращат творбите си в посочения срок на електронната поща на конкурса или в книжен вид по пощата – в прегледен и четим вид. И при двата варианта на кандидатстване участниците получават имейл за потвърждение. В случай че такъв имейл не бъде получен, участникът би могъл да се свърже с координатора на конкурса на телефон 02/8110411.
  Всеки изпратен драматургичен текст трябва да бъде придружен със синопсис на български и английски, не по-голям от една машинописна страница, както и кратка автобиография.

  Творби в ръкопис не се разглеждат. Изпратените материали не се връщат. Журито не се задължава с даването на обратна връзка относно неселектираните творби.

   

  8. Конкурсът за нова пиеса се провежда в две фази и по това се различава от всички останали конкурси в страната.


  9. В първата фаза журито номинира най-добрите творби. Публично се обявяват само имената на номинираните, подредени по азбучен ред.
  Номинираните автори получават правото да участват в Лаборатория за писане на пиеси, която се провежда в НБУ през февруари и се ръководи от специално поканен от НБУ изявен автор в областта на драматургията и театъра. В Лабораторията авторите работят с нейния водещ върху представените от тях текстове. Наред с това те се приобщават към живота на университета, като участват в съпътстващи инициативи на НБУ (лекции, семинари, дискусии и пр.), свързани с темата на конкурса. Номинациите се обявяват от академичното жури до средата на февруари. С потвърждението за участието си в Лабораторията за писане на пиеси номинираните автори се съгласяват след приключването на конкурса да предоставят пиесата си за публикуване от НБУ.


  10. Втората фаза на Конкурса за нова пиеса включва оповестяването на наградената пиеса и нейната реализация, а също така и публикуването на пиесите, върху които са работили номинираните в Лабораторията за писане на пиеси. Тъй като номинацията за участие в Лабораторията за писане на пиеси е вече отличие, авторите предоставят единствено за конкретното издание безвъзмездно правото си за отпечатване на Издателството на НБУ и получават диплом от Конкурса за нова пиеса.


  11. При избора си журито се придържа към следните критерии:
  - следване на предложената тема;
  - задълбочен и отговорен поглед към предложената тема с оглед на ценностите на академичната общност на НБУ и гражданското общество;
  - драматургично майсторство по отношение на композицията и езиковия стил;
  - владеене на драматургичните жанрови особености, както и тяхното разширяване и преосмисляне;
  - умело използване на нови драматургични инструменти и изказ при представянето на нов поглед към съвременния свят.


  12. От текстовете, представени в края на Лабораторията, журито избира един, на който присъжда наградата на Конкурс за нова пиеса. Наградата се обявява в края на февруари, и съответно в началото на пролетния семестър, и се връчва лично от Ректора на НБУ на специална церемония.
  Журито запазва правото си да раздели голямата награда между повече произведения или да я трансформира в поощрителни награди.


  13. НБУ получава право на първа постановка на наградената пиеса, за което между НБУ и автора се сключва договор.


  Желаещите да участват в Конкурс за нова пиеса 2021 трябва да изпратят своите пиеси, придружени от синопсис на български и английски език, както и кратка автобиография, на посочения имейл адрес на конкурса или по пощата. Срокът за участие в конкурса е 15 януари 2021 година.

   

  За контакт:
  телефон 02/8110411
  e-mail: dramacontest@nbu.bg
  адрес: гр. София 1618, ул. „Монтевидео“ № 21, корпус II, офис 411 за Конкурс за нова пиеса

   

 • РЕГЛАМЕНТ 2019 - 2020
 • РЕГЛАМЕНТ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

   

  1. Нов български университет обявява всяка година конкурс за драматургична творба. Университетът присъжда награда на спечелилия конкурса. Наградата е индивидуална и се състои от диплом и парична сума.


  2. Конкурсът е израз на обществения ангажимент на университета към сферата на изкуствата. Той си поставя за цел да задълбочи и разшири отношенията между академичната общност на НБУ и литературата, театъра и сценичните изкуствата като цяло. Наградата трябва да бъде поощрение и подкрепа за мислещите и пишещите за театър.


  3. Право на участие в конкурса имат пълнолетни български и чуждестранни граждани. В конкурса може да се участва само с една творба на година, независимо дали самостоятелно или в съавторство. Ако авторът е участвал със своето произведение в друг конкурс, то не трябва да е отличавано в него под никаква форма.


  4. Конкурсът е тематичен. Темата за годината се определя от седемчленното жури, съставено от членове на академичната общност на НБУ.


  5. Състезават се драматургични творби на български език, които не са били публикувани под никаква форма преди предаването им за участие в конкурса – нито като цяло, нито в отделни свои части. Не се приемат творби, вече участвали в предишните издания на конкурса.


  6. Темата на конкурса за съответната година се обявява от журито до края на юли. Крайният срок за предаване на творбите е 15 януари на следващата година. Авторските права на участниците върху представените от тях текстове са гарантирани като организаторите се задължават да не публикуват тези текстове под никаква форма преди приключването на конкурса за съответната година.


  7. Участниците изпращат творбите си в посочения срок на електронната поща на конкурса или в книжен вид по пощата - в прегледен и читаем вид.
  Всеки изпратен драматургичен текст трябва да бъде придружен със синопсис на английски, не по-голям от една страндартна машинописна страница.
  Творби в ръкопис не се разглеждат. Изпратените материали не се връщат. Журито не се задължава с даването на обратна връзка за неселектираните творби.


  8. Конкурсът за нова пиеса се провежда в две фази и по това се различава от всички останали конкурси в страната.


  9. В първата фаза журито номинира най-добрите творби. Публично се обявяват само имената на номинираните, подредени по азбучен ред.
  Номинираните автори получават правото да участват в Лаборатория за писане на пиеси, която се провежда в НБУ през февруари и се ръководи от специално поканен от НБУ изявен автор в областта на драматургията и театъра. В лабораторията авторите работят с водещият Лабораторията върху представените от тях текстове. Наред с това те се приобщават към живота на университета като участват в съпътстващи инициативи на НБУ (лекции, семинари, дискусии и пр.), свързани с темата на конкурса.


  10. Втората фаза на Конкурс за нова пиеса включва оповестяването на наградената пиеса и нейната реализация, а също така и публикуването на пиесите, върху които са работили номинираните в Лабораторията за писане на пиеси. Тъй като номинацията за участие в Лабораторията за писане на пиеси е вече отличие, авторите предоставят единствено за конкретното издание безвъзмездно правото си за отпечатване на издателството на НБУ и получават диплом от Конкурс за нова пиеса.


  11. При избора си журито се придържа към:
  - следване на предложената тема;
  - задълбочен и отговорен поглед към предложената тема с оглед на ценностите на академичната общност на НБУ и гражданското общество;
  - драматургическото майсторство по отношение на композицията и езиковия стил;
  - владеене на драматургичните жанрови особености както в тяхното разширяване и преосмисляне;
  - умело използване на нови драматургични инструменти и изказ при представянето на нов поглед към съвременния свят.


  12. От текстовете, представени в края на Лабораторията, журито избира един, на който присъжда наградата на НБУ за най-добра пиеса. Наградата се обявява в края на февруари или съответно в началото на пролетния семестър и се връчва лично от Ректора на НБУ.
  Журито запазва правото си да трансформира голямата награда в поощрителни награди.


  13. НБУ получава право на първа постановка на наградената пиеса от Университетски театър на НБУ, за което между НБУ и автора се сключва договор.

  Пиесите, придружени от синопсис, моля, изпращайте до 15 януари 2020 на dramacontest@nbu.bg или разпечатани на адрес: гр. София, ул. Монтевидео № 21, корпус I, департaмент Театър, за Конкурс за нова пиеса’. 

 • РЕГЛАМЕНТ 2018 - 2019
 •  

  РЕГЛАМЕНТ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

   

  1. Нов български университет обявява всяка година конкурс за драматургична творба. Университетът присъжда награда на спечелилия конкурса. Наградата е индивидуална и се състои от диплом и парична сума.


  2. Конкурсът е израз на обществения ангажимент на университета към сферата на изкуствата. Той си поставя за цел да задълбочи и разшири отношенията между академичната общност на НБУ и литературата, театъра и сценичните изкуствата като цяло. Наградата трябва да бъде поощрение и подкрепа за мислещите и пишещите за театър.


  3. Право на участие в конкурса имат пълнолетни български и чуждестранни граждани. В конкурса може да се участва само с една творба на година, независимо дали самостоятелно или в съавторство. Ако авторът е участвал със своето произведение в друг конкурс, то не трябва да е отличавано в него под никаква форма.


  4. Конкурсът е тематичен. Темата за годината се определя от седемчленното жури, съставено от членове на академичната общност на НБУ.


  5. Състезават се драматургични творби на български език, които не са били публикувани под никаква форма преди предаването им за участие в конкурса – нито като цяло, нито в отделни свои части. Не се приемат творби, вече участвали в предишните издания на конкурса.


  6. Темата на конкурса за съответната година се обявява от журито до края на юли. Крайният срок за предаване на творбите е 15 януари на следващата година. Авторските права на участниците върху представените от тях текстове са гарантирани като организаторите се задължават да не публикуват тези текстове под никаква форма преди приключването на конкурса за съответната година.


  7. Участниците изпращат творбите си в посочения срок на електронната поща на конкурса или в книжен вид по пощата - в прегледен и читаем вид.
  Всеки изпратен драматургичен текст трябва да бъде придружен със синопсис на английски, не по-голям от една страндартна машинописна страница.
  Творби в ръкопис не се разглеждат. Изпратените материали не се връщат. Журито не се задължава с даването на обратна връзка за неселектираните творби.
  8. Конкурсът за нова пиеса се провежда в две фази и по това се различава от всички останали конкурси в страната.
  9. В първата фаза журито номинира най-добрите творби. Публично се обявяват само имената на номинираните, подредени по азбучен ред.
  Номинираните автори получават правото да участват в Лаборатория за писане на пиеси, която се провежда в НБУ през февруари и се ръководи от специално поканен от НБУ изявен автор в областта на драматургията и театъра. В лабораторията авторите работят с водещият Лабораторията върху представените от тях текстове. Наред с това те се приобщават към живота на университета като участват в съпътстващи инициативи на НБУ (лекции, семинари, дискусии и пр.), свързани с темата на конкурса.


  10. Втората фаза на Конкурс за нова пиеса включва оповестяването на наградената пиеса и нейната реализация, а също така и публикуването на пиесите, върху които са работили номинираните в Лабораторията за писане на пиеси. Тъй като номинацията за участие в Лабораторията за писане на пиеси е вече отличие, авторите предоставят единствено за конкретното издание безвъзмездно правото си за отпечатване на издателството на НБУ и получават диплом от Конкурс за нова пиеса.

   
  11. При избора си журито се придържа към:
  - следване на предложената тема;
  - задълбочен и отговорен поглед към предложената тема с оглед на ценностите на академичната общност на НБУ и гражданското общество;
  - драматургическото майсторство по отношение на композицията и езиковия стил;
  - владеене на драматургичните жанрови особености както в тяхното разширяване и преосмисляне;
  - умело използване на нови драматургични инструменти и изказ при представянето на нов поглед към съвременния свят.


  12. От текстовете, представени в края на Лабораторията, журито избира един, на който присъжда наградата на НБУ за най-добра пиеса. Наградата се обявява в края на февруари или съответно в началото на пролетния семестър и се връчва лично от Ректора на НБУ.
  Журито запазва правото си да трансформира голямата награда в поощрителни награди.

  13. НБУ получава право на първа постановка на наградената пиеса от Университетски театър на НБУ, за което между НБУ и автора се сключва договор.  Пиесите, придружени от синопсис, моля, изпращайте до 15 януари 2018 на dramacontest@nbu.bg или разпечатани на адрес: гр. София, ул. Монтевидео № 21, корпус I, департaмент Театър, за Конкурс за нова пиеса’2018.