facebook

Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

Архив

Био справки за пиеси за "ПАРИТЕ"

 

 

Боян Крачолов 

 

Калина Терзийска

 

Таня Йорданова

 

Теодора Георгиева

 

Теодора Панайотова

 

Пиеси за "Парите"

 

Пиеса_Боян Крачолов

 

Пиеса_Калина Терзийска

 

Пиеса_Таня Йорданова

 

Пиеса_Теодора Георгиева

 

Пиеса_Теодора Панайотова

 

Предговор_проф. Виолета Дечева, д.н.

 

Лекция_Теодора Димова

 

 

Био справки за пиеси за "ТАЙНИТЕ"

 

 

Васил Балев

 

Галина Георгиева

 

Димитър Бочев

 

Лило Петров

 

 Николай Гундеров

 

Тяня Шахова

 

Уводи на пиеси за "Тайните"

 

проф. Виолета Дечева

 

Жолт Пожгаи_1

 

Жолт Пожгаи_2

 

Жолт Пожгаи_3

 

Жолт Пожгаи_4

 

Писи за "Тайните"

 

Пиеса_Димитър Бочев

 

Пиеса_Лило Петров

 

Пиеса_Галина Георгиева

 

Пиеса_Николай Гундеров

 

Пиеса_Таня Шахова

 

Пиеса_Васил Балев

 

 

 Био справки за пиеси за "РОДИНАТА"

 

 

Валентина Щайн

 

Лора Шварц

 

Магда Борисова

 

Таня Щахова

 

Ясен Василев

 

Уводи на пиеси за "Родината"

 

Проф. Виолета Дечева

 

Явор Гърдев

 

Пиеси за "Родината"

 

Пиеса_Лора Шварц

 

Пиеса_Магда Борисова

 

Пиеса_Таня Шахова

 

Пиеса_Валентина Щайн

 

Пиеса_Ясен Василев