facebook

Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

Партньори

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

и

Столична община

 

 

 

Проектът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2019 г.