Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

Контакти

 

 

Творбите изпращайте на електронен или хартиен носител на адрес

dramacontest@nbu.bg

или

гр. София - 1618, ул. „Монтевидео“ № 21, корпус II, офис 411, за Конкурс за нова пиеса.

 

 

Ръководител на проекта

проф. Виолета Дечева, д.н.

violadabraccio1@gmail.com

 

Координатор на проекта

Севар Иванов

sivanov@nbu.bg

тел.: 02/8110411