Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

Контакти

 

 

Творбите изпращайте на електронен или хартиен носител на адрес

dramacontest@nbu.bg

или

гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21, Корпус 1, департамент „Театър“ за Конкурс за нова пиеса.

 

 

За въпроси се обръщайте към

проф. Виолета Дечева, д.н.

violadabraccio1@gmail.com