Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

За конкурса

ideiata_1050x399_crop_478b24840a

 

ИдеятаНБУ обявява Конкурс за нова пиеса на български език по зададена тема. Конкурсът се провежда всяка година.

Темата се определя от излъчено от академичния състав на НБУ жури на конкурса и се обявява до края на април.

В рамките на девет месеца, до края на януари на следващата година участниците в конкурса създават и изпращат на електронен или хартиен носител своите творби. Журито номинира най-добрите от тях.

Авторите на номинираните творби са отличени с участие във втория етап на Конкурса – това е Лаборатория за пиеси, ръководена от специално поканен от НБУ, изявен в драматургията и театъра автор. Първият водещ на Лабораторията за пиеси за 2016 беше Боян Папазов.

Лабораторията за пиеси се провежда през последната седмица на февруари. В лабораторията авторите работят върху своите произведения и оформят техните окончателни варианти.

Журито определя измежду тях носителя на годишната награда и я обявява в края на март след Международния ден на театъра.

Авторът на наградената творба получава диплом и парична награда от Ректора на НБУ и правото на сценична реализация от Университетския Театър на НБУ, съответна на нейната форма (представление, пърформанс, сценично четене, игра-лекция и пр.)..

С какво сме различни?Конкурсът за нова пиеса има за свои главни цели:

  • да насърчи създаването на нови български драматургични творби и
  • да допринесе за подобряването на качеството на българската драматургия.
  • Той трябва да способства за утвърждаването на НБУ като сериозна и авторитетна академична институция с грижа и отговорност към българската култура.Конкурсът за нова пиеса цели също така:

  • да провокира интересуващите се от литература и театър към писане по конкретна и значима за съвременната култура, свят и живеене тема
  • да включи писането на пиеси в среда на интердисциплинарен дебат в университетския контекст
  • да насочи и фокусира вниманието на образователните институции и на обществото към значимостта на драматургията и театъра за отделния човек и неговото развитие
  • и да утвърждава обществената роля на Университета за развитието на драматургията и театъра в БългарияКонкурсът за нова пиеса:

  • предлага пълен цикъл на драматургичното творчество: от темата, през работата на избраните автори в Лаборатория за писане на пиеси, водена всяка година от знаково име в областта на драмата и театъра до реализацията на отличената пиеса
  • поставя акцент върху авторската фигура на драматурга и значимостта му за провокирането на сцената към нови идеи и развитието на театралния език
  • живее целогодишно чрез поредица от събития в своя календар, свързани с темата на Конкурса и по този начин отваря пространството на НБУ, на Университета като творческо-образователно пространство за активно участие в процесите на развитие на театъра и литературата. Това става както чрез Лабораторията за пиеси така и чрез поредицата от дискусии и четения по темата на конкурса, които НБУ инициира.Журито е в състав (по азбучен ред):
Проф. Виолета Дечева, д. н. (председател)
Гл. ас. д-р Владимир Маринов
Гл. ас. д-р Георги Гочев
Проф. Михаил Неделчев
Доц. Пламен Дойнов, д. н.
Доц. д-р Светла Христова
Доц. Снежина Петрова

 

Творбите изпращайте до  15 януари 2018 на електронен или хартиен носител на dramacontest@nbu.bg или гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21, Корпус 1, департамент „Театър“ за Конкурс за нова пиеса.