facebook

Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

За конкурса

obsht-plan-14-10_1050x399_crop_478b24840a

 

Идеята

 

Конкурс за нова пиеса на НБУ се провежда всяка година по зададена тема.

 

Темата се определя от излъченото от академичния състав на НБУ жури на конкурса и се обявява до края на юни.

 

Участниците създават своите творби по темата и ги изпращат в електронен вид до 15-ти януари на следващата година. Журито номинира най-добрите от тях.

 

Авторите на номинираните текстове са отличени с участие в следващата фаза на конкурса Лаборатория за писане на пиеси. Лабораторията се ръководи всяка година от различен, специално поканен от НБУ, изявен в драматургията и театъра автор. Тази година това ще бъде писателят - Георги Господинов. Лабораторията се провежда през февруари.

 

В лабораторията авторите работят заедно с водещия върху своите произведения и оформят техните окончателни варианти. Измежду тях академичното жури определя носителя на годишната награда и я обявява в специална церемония в края на февруари.

 

Авторът на наградената творба получава диплом и парична награда от Ректора на НБУ и правото на сценична реализация на пиесата в пространствата на Младежки театър "Николай Бинев". Наградената пиеса получава и реализация от Радиотеатъра на БНР.

 

БНР – Дирекция Драматургии на Програма “Хр. Ботев” – и Младжки театър "Николай Бинев" са стратегически партньори на Конкурс за нова пиесаИздателството на НБУ в специална поредица за драматургични текстове на Конкурс за нова пиеса публикува пиесите на участниците в Лабораторията, в преработен от тях вариант.

 

Конкурсът поддържа свой Драматургичен клуб, в който се дискутира върху предварително обявени теми и пиеси.

 

 

С какво сме различни?

 

Конкурс за нова пиеса на НБУ представлява мрежа от събития-модули, които се провеждат целогодишно с цел създаване на постоянно пространство за развитие на драматургията.

 

Университетът като творческо-образователно пространство дава възможност за среща между всички участници в процесите на създаване на театъра и литературата в България. Конкурсът осигурява добра среда за осмислянето и писането на драматургия в България, създавайки постоянно пространство за среща между пишещите, преподавателите, режисьорите, актьорите, студентите и творците от различни изкуства.

 

 

Конкурсът предлага пълен цикъл на драматургичното творчество:  писане по тема; работа в лаборатория за писане на пиеси; издаване на създадените текстове и разпространението им, както в театралната мрежа в страната, така и извън нея; дискусия върху пиеси и значими теми в Драматургичния клуб; реализация на отличената пиеса в радио- и в сценичен вариант.

 

Конкурсът поставя акцент върху авторската фигура на драматурга и значимостта му в създаването на нови идеи и развитието на театралния език

 

Kакви са целите ни?

 

Конкурсът за нова пиеса на НБУ цели

  • да провокира интересуващите се от драматургия и театър да пишат по конкретна и значима за човека в съвременния свят тема
  • да включи писането на пиеси в среда на интердисциплинарен дебат чрез отваряне на университеското пространство
  • да фокусира вниманието на държавните, обществените, и прочие образователни институции, както и на обществото като цяло към значимостта на драматургията и театъра за отделния човек и неговото развитие
  • да утвърждава обществената роля на Университета за развитието на драматургията и театъра в България

 

 

Kаква е мисията ни?

 

Конкурсът за нова пиеса на НБУ има за своя главна цел да насърчава създаването на нови български драматургични творби и да допринася за подобряването на качеството на българската драматургия.  Като жива и постоянно функционираща мрежа от събития конкурсът работи за утвърждаването на НБУ като сериозна и авторитетна академична институция с ясно заявен обществен ангажимент към стратегическото развитие на българската култура.

 

Kои са членовете на академичното жури?

 

То е в състав (по азбучен ред):

проф.  Виолета Дечева, д. н. (председател)

гл.ас. д-р Владимир Маринов

гл. ас. д-р Георги Гочев

проф. Михаил Неделчев

проф. Пламен Дойнов, д. н.

проф. д-р Светла Христова

доц. Снежина Петрова

 

Срок за участие в Конкурса за нова пиеса - 15 януари 2021 г. Участниците изпращат творбите си в посочения срок на електронната поща на конкурса или в книжен вид по пощата на адрес: гр. София - 1618, ул. „Монтевидео“ № 21, Корпус II, офис 411 за Конкурс за нова пиеса.

За повече информация:
e-mail: dramacontest@nbu.bg
телефон: 02/8110411